περιρρέω

περιρρέω
ΝΜΑ
1. (για υγρό) ρέω, κυλώ γύρω από κάποιον ή από κάτι, περιβρέχω, περιχύνω κάποιον ή κάτι («νῆσον περιρρέει Νεῑλος», Ηρόδ.)
2. παθ. περιρρέομαι
περιβάλλομαι από νερό, περιβρέχομαι («περιερρεῑτο δ' αὕτη ὑπὸ τοῡ Μάσκα κύκλῳ», Ξεν.)
αρχ.
1. (για τον αέρα) περιβάλλω («τοὺς δὲ ἐν τοῑς νήσοις ἃς περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας», Πλάτ.)
2. (για φωτιά) περικυκλώνω («κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῑνον περιρρυῆναι τὸ πῡρ», Λυκούργ.)
3. μτφ. (για πλήθος ανθρώπων) στέκομαι γύρω γύρω («ἅπαντες περιέρρεον ἡμᾱς κύκλῳ», Πλάτ.)
4. α) πλημμυρίζω, γεμίζω από όλα τα μέρη
β) μτφ. έχω αφθονία («σοὶ δὲ πλουσία τράπεζα κείσθω καὶ περιρρείτω βίος», Σοφ.)
5. αφανίζομαι, γίνομαι φτωχός σε κάτι, χάνω ουσιώδη στοιχεία («περιερρυηκίας τῆς γῆς», Πλάτ.)
6. φθείρομαι, ξηραίνομαι, αδυνατίζω, χωνεύω («πῆχυς ὅλος περιερρύη», Ιπποκρ.)
7. (για άνθη) μαραίνομαι, φυλλορροώ
8. πέφτω κάτω, γλιστρώ, ξεφεύγω («ἡ ἀσπὶς περιερρύη εἰς τὴν θάλασσαν», Θουκ.)
9. (για δεσμά) χαλαρώνομαι, λύνομαι («αὗται δὲ αὐτόμαται [αἱ πέδαι] περιρρυῆναι», Ξεν.)
10. φρ. α) «οὐδενὸς περιρρέοντος» — χωρίς να υπάρχει τίποτε σε υπερβολικό βαθμό, δηλ. περιττό, Πλούτ.
β) «περιρρέονται μαθηταῑς» — έχουν αφθονία μαθητών (Λιβάν.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • περιρρέω — flow round pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad form) περιρρέω flow round pres subj act 1st sg περιρρέω flow round pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρέῃ — περιρρέω flow round pres subj mp 2nd sg (epic ionic) περιρρέω flow round pres ind mp 2nd sg (epic ionic) περιρρέω flow round pres subj act 3rd sg (epic ionic) περιρρέω flow round pres subj mp 2nd sg περιρρέω flow round pres ind mp 2nd sg περιρρέω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρεομένων — περιρρέω flow round pres part mp fem gen pl (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part mp masc/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part mp fem gen pl περιρρέω flow round pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρεῖ — περιρρέω flow round pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) περιρρέω flow round pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) περιρρέω flow round pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) περιρρέω flow round pres ind act 3rd sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρεόμενον — περιρρέω flow round pres part mp masc acc sg (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part mp masc acc sg περιρρέω flow round pres part mp neut nom/voc/acc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρεόντων — περιρρέω flow round pres part act masc/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres imperat act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part act masc/neut gen pl περιρρέω flow round pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρέει — περιρρέω flow round pres ind mp 2nd sg (epic ionic) περιρρέω flow round pres ind act 3rd sg (epic ionic) περιρρέω flow round pres ind mp 2nd sg (epic ionic) περιρρέω flow round pres ind act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρέον — περιρρέω flow round pres part act masc voc sg (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part act neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part act masc voc sg περιρρέω flow round pres part act neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρέοντα — περιρρέω flow round pres part act neut nom/voc/acc pl (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part act masc acc sg (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres part act neut nom/voc/acc pl περιρρέω flow round pres part act masc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιρρέοντι — περιρρέω flow round pres part act masc/neut dat sg (epic doric ionic aeolic) περιρρέω flow round pres ind act 3rd pl (doric) περιρρέω flow round pres part act masc/neut dat sg περιρρέω flow round pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”